mail
aikidodojoyamado@gmail.com
phone
+381 65 2829 345
Aikido Novi Sad

 

• Aikido Dojo Yama Do •

logo

"Napredak dolazi onima koji treniraju i treniraju. Oslanjanje na tajne tehnike vas neće nigde dovesti."

- Morihei Ueshiba -

Aikido pojmovi

AIKIDO DOJO YAMA DO
Pozdrav na početku i kraju treninga

Shomen – počasno mesto s obeležjem veštine u dojo-u
Shomen ni rei – pozdrav glavnom delu dojoa
Sensei ni rei – pozdrav učitelju, treneru
Otagani ni rei – međusobni naklon
Onegaeshimasu – pozrav na početku treninga
Arigato gozaimashita – pozdrav na kraju treninga
Mokuso – meditacija
Mokuso yame – kraj meditacije

Naredbe u dojo-u

Ato – nazad
Hajime – start
Hayaku – brže
Koutai – promena
Mate – sačekaj
Mawatte – okreni se
Mokuso – zatvorite oči
Suwatte – sedite dole
Rei – poklon pozdrav
Yame – stop
Yoi – spremni
Yokuri – sporije

Partneri

Uke – onaj koji napada u tehnici
Tori – onaj koji izvodi tehniku

Trening

Keiko - vežba/trening
Kakeri-geiko - trening napadanja
Enbukai - demonstracija
Gasshuku - trening kamp
Kata - forma
Taijutsu - tehnike goloruke borbe/bez oružja
Suwariwaza - tehnike u sedećem položaju
Tachiwaza - tehnike u stojećem položaju
Ukemiwaza - padovi
Hamni handachi waza - tehnike u kojima je tori u seizi, a uke stoji
Kaeshiwaza - kontra tehnike, tehnike koje radi uke na torijevu pogrešku
Jiyu-waza - slobodne tehnike
Randori - slobodne tehnike protiv više napadača

Trening sa oružjem

Bukiwaza - tehnike sa oružjem
Ken - mač
Bokken - drveni mač
Aiki-ken - aikido mač/aikido škola mača
Jo - štap
Aiki-jo - aikido štap/aikido škola štapa
Shiho-giri - rezati u 4 smera
Happo-giri - rezati/udarati/raditi ubode u 8 smerova
Suburi - osnovne vežbe s oružjem
Jo-suburi - osnovne vežbe sa jo-om, 20 vežbi/pokreta
Bokken-suburi - osnovne vežbe sa drvenim mačem, 7 vežbi/pokreta
Kumi-tachi - napredna vežba sa partnerom/borbene tehnike mačem
Kumi-jo - napredna vežba sa partnerom/borbene tehnike štapovima
Ken-tai-jo - borba jo-om protiv kena
Jo-dori - oduzimanje jo-a (uke štapom napada golorukog tori-ja koji mu oduzima oružje)
Jo-nage - tehnike bacanja uz pomoć jo-a (goloruk uke napada torija, koji se brani)
Tachi-dori - oduzimanje mača (uke mačem napada golorukog tori-ja koji mu oduzima oružje)
Tanto - nož (drveni za trening)
Tanto-dori/Tanken-dori - oduzimanje noža

Stavovi - Kamae

Shizen tai – prirodni stav
Jigo tai – borbeni stav
Hidari kamae – levi stav
Migi kamae – desni stav
Ai Hanmi – stav u kome obojica i tori i uke imaju istu nogu napred
Gyaku Hanmi – suprotni stav sa jednom nogom napred
Gedan kamae – donji položaj
Chudan kamae – srednji položaj
Jodan kamae – gornji položaj

Aikido tehnike

Tachi waza – uke i tori stoje
Suwariwaza - tehnike iz sjedeće pozicije
Hamni-handachi-waza - uke stoji, tori je na kolenima
Ai-hanmi - isti stav
Gyaku-hanmi - obrnut stav

Tai-no-henko - osnovna vežba harmonizacije s partnerom, okret tela
Kokyu-ho - vežba «bacanja dahom», bazirana na pravilnom disanju i pravilnoj poziciji tela, ne uključuje poluge
Ikkyo - prva poluga/učenje/fiksacija
.. omote waza - prednja/ispred/direktna tehnika
.. ura waza - vanjska/kružna tehnika
Nikkyo - druga poluga/učenje/fiksacija
Sankyo - treća poluga/učenje/fiksacija
Yonkyo - četvrta poluga/učenje/fiksacija
Gokkyo - peta poluga/učenje/fiksacija
Rokkyo - šesta poluga/fiksacija
Kotegaeshi - poluga na zglobu
Shiho-nage - bacanje u četiri smera
Irmi-nage - bacanje ulaskom
Tenchi-nage - bacanje «nebo - zemlja»
Kaiten-nage - kružno bacanje
... uchi maware - unutrašnji okret
... soto maware - vanjski okret
Koshi-nage - bacanje postavljanjem kukova u odnosu na partnerovo telo
Juji-garami, Juji-nage, Aya-dori - bacanje ukrštanjem ruku partnera, izbacujući ga iz ravnoteže
Kokyu-nage - bacanje dahom
Suwari kokyo-ho / Kokyo-dosa - vežbe «bacanja dahom» iz sedeće pozicije

Kretanja - Tai sabaki

Ayumi ashi – ukršteni korak
Fumi komi – promena stava koracima napred ili nazad
Tsugi ashi – klizeći korak (iz visokog u visoki stav)
Okuri ashi – klizeći korak (iz širokog u široki stav)
Tenkai – okret na stopalima
Irimi tenkan – korak okret
Kaiten – okret u mestu, na petama.
Ushiro tenkan – okret oko prednje noge za 180 stepeni
Tennshin – kretanje unazad pod uglom od 45 stepeni sa privlačenjem prednje noge

Padovi - Ukemi

Hashi ukemi – pad kolutom unapred
Mae ukemi – pad unapred ničice
Ushiro ukemi – pad unazad
Ushiro tobi ukemi – pad unazad sa udaranjem
Yoko ukemi – pad u stranu
Zempo kaiten – Ushiro ukemi – vezani pad
Zempo kaiten ukemi – pad unapred
Juji garami – pad sa rukama na reverima
Tobikomi – kata (leteći) pad unapred

Napadi

Atemi – udarci u vitalne tačke
Chudan tsuki – udarac pesnicom u predeo stomaka
Empi uchi – udarac laktom
Gedan tsuki – udarac pesnicom u predeo donjeg stomaka
Gjaku tsuki – udarac u kontra stavu
Haito – udarac grebenom šake
Jodan tsuki – udarac pesnicom u glavu
Kaeshi zuki – kontra udarac
Men uchi – udarac u glavu
Mae geri – udarac nogom unapred
Mawashi geri – kružni udarac nogom
Mune tsuki – udarac pesnicom u predeo grudi
Oi tsuki – udarac sa iskorakom
Shomen uchi – udarac odozgo pravo napred u glavu
Shuto – udarac bridom dlana
Uraken – udarac zadnjom stranom pesnice
Yokomenuchi – dijagonalni udarac rukom sa strane
Yoko geri – bočni udarac nogom
Yoko uchi – udarac sa strane

Hvatovi

Eri dori – hvat za okovratnik, kragnu
Hiji dori – hvat za lakat
Sode dori – hvat za rukav
Kata dori – hvat za rame jednom rukom
Katate dori – hvat rukom za ruku (gyaku hanmi)
Katate dori ai hanmi – hvat rukom za ruku (desna za desnu)
Kakae dori – obuhvat protivnikovog tela
Katate ryo tsuba – jednoručni obuhvat vrata, španska kragna
Kata dori menuchi – hvat za rame sa jednom rukom i napad drugom
Kubi jime – davljenje
Morote dori – hvat sa dve ruke za jednu (katate ryote dori)
Mune dori – hvat za grudi, revere
Mune dori menuchi – hvat za grudi, rever jednom rukom i napad drugom odozgo
Ryokata dori – hvat sa dve ruke za oba ramena
Ryote dori – hvat sa dve ruke za dve ruke
Ryo tsuba – dvostruki „nelson”
Uko doti – obuhvatiti vrat
Ushiroeri dori – hvat iza leđa rukom za okovratnik
Ushirokubishime – davljenje iza leđa
Ushiro katate dori kubishime – hvat sa leđa za ruku i davljenje drugom rukom
Ushirohiji dori – hvat iza leđa sa obe ruke za oba lakta
Ushiroryokata dori – hvat iza leđa sa obe ruke za oba ramena
Ushiroryote dori – hvat iza leđa sa obe ruke za obe ruke
Ushirokakae dori – obuhvat protivnikovog tela s leđa

Delovi tela

Abara – rebra
Ago – usta
Ashi – noga
Ashikubi – zglob
Atama – glava
Chototsu – tačka udarca
Dakko – tačka pritiska iza uva
Empi – lakat
Eri – okovratnik, kragna
Ganmen – lice
Gekon – tačka pritiska ispod donje usne
Hara – stomak
Haiwan – podlaktica
Hiji – lakat
Hitai – čelo
Jinchu – tačka pritiska iznad gornje usne, ispod nosa
Jintai – telo
Juizo – predeo bubrega, krsta
Kakato – peta
Kashi – noge
Katate – ruka
Kote – šaka
Kubi – vrat
Mata – prepone
Men – glava
Mimi – uši
Mune – grudni koš
Seikichu – kičma
Shomen – lice
Sode – rukav
Sokutei – peta
Sokuto – brid stopala
Tanden – stomak
Tekubi – ručni zglob
Waki – pazuh
Yokomen – glava sa strane
Yubi – prst
Zengaku – čelo
Zenwan – podlaktica

Brojanje

Ichi (ić) – jedan
Ni – dva
San – tri
Shi (ši) – četiri
Go – pet
Roku – šest
Shichi (šići) – sedam
Hachi (haći) – osam
Ku – devet
Jū (đu) – deset

Osnovini pojmovi

Ai hanmi – stav u kome i uke i tori imaju istu nogu napred (desna–desna, leva–leva)
Aiki taiso – vežbe oblikovanja koje se najčešće koriste u zagrevanju
Anza – sedenje prekrštenih nogu (turski sed)
Atemi – udarac
Atemi waza – tehnike udaraca
Bo (jo) – drveni štap koji se koristi za vežbanje
Bo jutsu – veština borenja štapom
Bokken – drveni mač koji se koristi za vežbanje
Budo – borilački, ratnički put
Bu jutsu – borilačka veština
Chudan – srednji deo tela
Dan – majstorsko zvanje, pojas
Dojo – sala za treniranje borilačkih veština
Dojo rei – ulazak i izlazak iz sale, pozdravljanje
Embukai – aikido demonstracija, prikaz veštine
Embu gi – odeća za svečane prilike, demonstracije
Furi Kaburi – pokret podizanja mača, sadržan u mnogo tehnika
Fukushiki-kokyu – disanje stomakom
Gaeshi – kontra, obrnuto
Gaeshiwaza – tehnike kontri
Genshin – intuicija
Gi – odeća, beli kimono u kome se vežba
Giri – dužnost, obaveza pre svega prema predpostavljenom, učitelju
Gyaku hanmi – suprotan stav s jednom nogom napred (uke – leva, tori – desna i obrnuto)
Hai – da
Hajime – start, početek borbe
Hakama – široke pantalone, nose ih majstori
Hakari Gaeko – rad na treningu u grupama
Hanmi – stav s jednom nogom napred
Hanmi handachi – tehnike koje se izvode kada tori sedi, a uke stoji
Hombu dojo – centralni dojo Aikikai organizacije
Henkawaza – varijacijske tehnike, počne se jednom, a završi se drugom
Hiji – lakat
Hidari – levo
Hineri – okrenuti, zavrnuti
Hitoriwaza – vežbanje sa nevidljivim partnerom
Idori – tehnike koje se vežbaju u seizi
Irimi nage – bacanje s ulaskom
Irimi – ulazak telom
Jiyu waza – izvođenje tehnika s više protivnika
Jimewaza – tehnike davljenja
Jodan – visoki stav
Jo – drveni štap
Jo dori – tehnike odbrane za oduzimanje štapa
Juji nage, juji garami – bacanje s uplitanjem ruku
Kamae – osnovni stav
Kata – niz pokreta koji se samostalno uvežbavaju
Katana – samurajski mač
Kaiten – točak, okret za 180 stepeni
Kaiten nage – kružno bacanje, uči i soto kaiten (unutra i spolja)
Katate – ruka
Keiko – trening Keiko gi – odeća u kojoj se vežba
Ki-um – energija, životna sila
Kiai – glasni energični izdah s vriskom (sa, ai, i)
Kiza – položaj na kolenima, ali na prstima
Kiotsuke – pažnja
Kiritsu – ustani
Kokyu – disanje, snaga daha
Kokyu ho – vežbe u paru u sedećem položaju
Kokyu nage – bacanje s kokyu-om
Kohai – mlađi učenik
Koshi – kukovi
Koshi nage – bacanje preko kukova
Kote gaeshi – bacanje sa zavrtanjem šake
Kubishime – davljenje
Kumijo – vežbe sa štapom (jo) u paru
Kumitachi – vežbe sa mačem (bokenom) u paru
Kumi kata – način hvata za kimono
Kubi – vrat
Kuzushi – princip narušavanja partnerove ravnoteže
Kyu – učenički pojasevi
Ma ai – idealno rastojanje između partnera
Mae – napred
Massugu – pravo napred
Migi – desno
Mate – sačekaj, pauza
Mawashi – okret, rotacija
Menuchi – udarac u glavu
Morote – obe ruke
Mudansha – nosilac kyu zvanja
Nage – bacanje
Naka – centar
Naname – dijagonalno
Newaza – tehnike rvanja
Nukite – krajevi nesavijenih prstiju
Obi – pojas
Ojiwaza – tehnike bloka i kontranapada
Omote – napred, direktno
Osae – pritisak, guranje, imobilizacija
Osu – molim, postujem, prihvatam
Otoshi – bacanje nadole
Randori – slobodna borba
Ritsu Rei – poklon u stojećem stavu
Rei – pozdrav, naklon
Rei ho – poklon, pozdrav na početku I na kraju treninga
Sabaki – kretanje
Seigen – prirodan položaj
Sensei – učitelj
Sensei ni rei – pozdrav učitelju
Seiza – položaj u kome se sedi na kolenima
Seiretsu – vrsta, postroj se
Sempai – stariji učenik
Semete – napadač
Shihan – stariji učitelj
Shiho nage – bacanje u četiri strane
Shikko – kretanje na kolenima
Shikko giri – sečenje u četiri pravca
Shomen – pravo napred
Suburi – osnovne vežbe za jo i boken
Sutemiwaza – požrtvovane tehnike
Shugeri – napad
Shuto – brid šake Sode dori – hvat za rukav
Soto – spoljna strana
Suwari Waza – tehnike koje se izvode na kolenima
Tachi dori – tehnike odbrane i oduzimanja mača
Tanto dori – tehnike odbrane i oduzimanja noža
Tachiwaza – tehnike koje se izvode u stojećem stavu
Tai Sabaki – kretanje tela
Tanden – stomak
Tanto – nož
Tatami – strunjača
Te – ruka
Tegatana – spoljni brid šake
Tenkan – okret oko prednje noge za 180 stepeni
Tenchi nage – bacanje nebo–zemlja
Tettsui – pesnica kao čekić
Tori – onaj koji izvodi tehniku
Tomo – velika distanca
Tsuki – bod ili pravolinijski udarac
Sumi otoshi – bacanje u ugao
Uchi – prednja strana
Uchimata – unutrašnje bacanje
Uke – napadač, onaj na kome se radi tehnika
Ude – ruka od šake do ramena
Ukewaza – tehnike blokiranja
Ukemi – pad
Ue – gore
Ura – iza, krug
Ushiro – pozadi, iza
Ushirowaza – tehnike odbrane od napadača s leđa
Ushiro kyri otoshi – povlačenje leđa unazad
Wakizashi – kratki mač
Waza – tehnika
Yame – stop
Yoko – sa strane
Yubi – prst
Yudansha – nosilac majstorskog zvanja
Za rei – pozdrav naklonom klečeći
Zazen – meditacija u sedećem položaju, seizi
Zekken – izvezeno ili napisano ime ili ime dođoa na odeći

aikido

AIKIDO DOJO YAMA DO
    Treninzi
19:00 Utorak
19:00 Četvrtak
Ukoliko želite da Vas obaveštavamo o našem radu pošaljite nam Vaš E-mail.
Facebook
Twita
All rights reserved © AIKIDO DOJO YAMA DO
Dizajn Studio Digital , Novi Sad